נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


יום עיון למדריכים ומאמנים בענפי הרכיבה השונים - 24.6.18


הדרכה - קורסי הדרכה מוכרים נכון ליום 12.3.18


הדרכה- קליניקה "אימון על אימון "- מר מרקוס שרמן, גרמניה


לוח תחרויות משולב לענף מערבי ואולימפי 2017-18


רשימת מאמנים מעודכנת ליום 10.12.17


רשימת מדריכים מעודכנת ליום 10.12.17


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה