רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 16.5.18


רשימת מאמנים פעילים ליום 13.5.18


רשימת מדריכים פעילים ליום 13.5.18


רענון בנושא סמכויות מדריך/מאמן רכיבה


יום עיון למדריכים ומאמנים 24.6.18


נוהל אישור השתלמויות למאמנים


גרורים להובלת סוסים - עדכון


הדרכה - קורסי הדרכה מוכרים נכון ליום 12.3.18


הדרכה- קליניקה "אימון על אימון "- מר מרקוס שרמן, גרמניה


לוח תחרויות משולב לענף מערבי ואולימפי 2017-18


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה