בעלי זכות הצבעה - אסיפה כללית 26.2.18


הדרכה- קליניקה "אימון על אימון "- מר מרקוס שרמן, גרמניה


לוח תחרויות משולב לענף מערבי ואולימפי 2017-18


רוכבי הסוסים - עצומה לשר אלקין ( רוכבי "ענף העממי" בהתאחדות)


רשימת מאמנים מעודכנת ליום 10.12.17


רשימת מדריכים מעודכנת ליום 10.12.17


רענון לחוק הספורט ואכיפתו


רשימת קורסי הדרכה מוכרים מעודכן לתאריך 19.6.17


הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה