הדרכה - הסבר לגבי שינויים בהסמכות המדריכים


הדרכה - קורסי הדרכה אשר מוכרים על ידי ההתאחדות


אסיפה כללית 8.1.17 - תוכנית 4 שנתית


מידע אודות תקצוב מועדוני ספורט


לוח תחרויות ענף אולימפי 2016-17


הדרכה - טבלה מסכמת של אחוזי מעבר בקורסי מדריכים קיץ 2016


מכתב מההנהלה בנוגע למדריכי רכיבה


הדרכה - מועד בחינות חוזרות קורס מדריכי רכיבה אולימפית 2016